Kész vagy az örömre? – Ilyen volt Magyarország legnagyobb ökumenikus ifjúsági vezetőképző konferenciája

Kész vagy az örömre? – Ilyen volt Magyarország legnagyobb ökumenikus ifjúsági vezetőképző konferenciája

Share this content.

Szöveg: Szebenszki Noémi, toábbi forrás: Harmat Kiadó, IVK
Budapest – 2021. március 19–20-án negyedik alkalommal rendezték meg az IVK-t, Magyarország legnagyobb ökumenikus ifjúsági vezetőképző konferenciáját. A kétnapos, intenzív tréninget az Ifjúságépítők Alapítvány és több keresztény felekezet (adventista, anglikán, baptista, evangélikus, katolikus, pünkösdi és református) fiataljai szervezik az ifjúsági munka minden résztvevője számára. Mi is ott voltunk, most elmondjuk a tapasztalatainkat!

A konferencia célja, hogy minden olyan főállású vagy önkéntes szolgáló, aki gyülekezetében, közösségében, esetleg a helyi iskolában fiatalokkal foglalkozik, elméleti és gyakorlati információkkal gazdagodjon, és megtapasztalja, hogy nincs egyedül a kihívásaiban. A tavalyi évben a koronavírus miatt elmaradt konferenciát idén „hibrid módon” valósították meg.

A 2020-ra tervezett öröm témájára épült az idei ifjúsági vezetőképzés, amelyet már a programsorozat címe is kifejezett: Kész vagy az örömre? A koronavírus és a korlátozások idején talán még inkább aktuálissá vált ez a kérdés. A konferenciának határon innen és túl több mint 284 résztvevője volt – ezt szemlélteti az alábbi a térkép:

Ezekről a helyekről csatlakoztak az IVK 2021-hez

A képzést az online térben a Hopin konferenciaszoftver segítségével valósították meg, amelynek használatához külön tájékoztatót is küldtek. Az alkalmazás nem jelentett problémát, külön fiók létrehozását is egyszerűen meg lehetett oldani a Google- vagy Facebook-profil összekapcsolásával.

A konferencián alapvetően négy típusú előadáson lehetett részt venni. A főelőadásokon az igehirdetésen kívül bizonyságtételt és zenés dicsőítést is meghallgathattak a résztvevők. A főelőadók idén Andy Oatridge anglikán, Édes Árpád református és Varga György baptista lelkipásztorok voltak. Nagyon jó, hogy a szakmai ismeretek elmélyítése mellett lelkileg építő előadások is részét képezik a programsorozatnak. Kiemelném, hogy a zenés dicsőítéseket profi hang- és képminőséggel közvetítették, és a zeneszámok szövegét is tartalmazta a videó, így a képernyő előtt együtt énekelhettünk az előadókkal. A főelőadásokat az Ifjúságépítők YouTube-csatornájára és Facebook-oldalára is feltöltötték, így azok minden érdeklődő számára elérhetők, visszanézhetők. 

A főelőadásokon továbbá leleplezték a résztvevők számára előre eljuttatott ajándékcsomagokat is, amelyek három segédanyagot tartalmaztak. Az idei év nagy meglepetésajándéka a frissen megjelent, fiataloknak szóló Biblia neked című kiadvány volt, amely a Szentírás fiatalok közreműködésével összeállított, interaktív változata.

Ilyen ajándékcsomagot kaptak az IVK résztvevői

A másfél nap további részében kerekasztal-beszélgetéseken is részt vehettünk, amelyek célja az volt, hogy az adott témákkal kapcsolatban többféle vélemény is elhangozhasson, és szabadon kérdezhessenek a moitor előtt ülők. Ez az online felületen úgy valósult meg, hogy egy moderátor kérdezte a három előadót, akik a résztvevők chatfelületen megfogalmazott kérdéseire is válaszoltak. Olyan témákat vitattak így meg az előadók, mint a fiatalok integrálása a gyülekezetbe, illetve hogy miként kapcsolódhatunk a nem hívő fiatalokhoz, továbbá az ifjúsági munka online lehetőségeiről is képet kaphattunk.

A műhelyek olyan interaktív előadások voltak, amelyek a frontális előadások mellett személyesebb beszélgetésre is teret biztosítottak. Miután a résztvevő meghallgatott egy előre felvett videót, lehetőség volt kérdezni az előadótól, közösen beszélgetni. A felületen a kérdés erejéig képpel és hanggal is bekapcsolódhatott a kérdező, ezáltal személyesebbé vált a párbeszéd. Olyan témákat vitathattunk meg az előadókkal közösen, mint a konfliktuskezelés, a kreatív hittan, az ifjúsági vezetők közötti csoportdinamika, a fiatalok közösségben maradásának támogatása vagy a mentális problémákkal küzdő fiatalok segítése. 

A konferenciát szervező Ifjúságépítők csapata

Azok számára, akik egy témában szerettek volna mélyebben elmerülni, de nem akartak kilencvenperces előadásokon részt venni, a Sufni Talk volt az ideális választás. Ezek a rövid, húszperces előadások izgalmas területeket érintve nyújtottak inspiráló gondolatokat, egyetlen témába vezetve be mélyebben. Idén előre felvett videókat nézhettek meg a résztvevők a teremtésvédelem, az imádság, a kamaszagy és a digitális függés témakörében. A képzésen továbbá lehetőség volt még mentorbeszélgetésekre is:  előzetes regisztráció után a mentorok negyvenöt perces beszélgetéseken válaszolták meg az egyéni kérdéseket, személyes segítséget nyújtva azoknak, akik ezt igényelték.

A 2021-es IVK rendkívül változatos programokat kínált magas színvonalon kivitelezve. Több esemény csak az előre meghatározott idősávban volt elérhető, így elég nehéz volt közülük választani. Nagy öröm volt azonban minden előadás, ahogyan az is, hogy evangélikus lelkészek, hitoktatók is részt vettek a konferencián. Endreffy Géza evangélikus lelkész a fiatalok gyülekezetbe való integrálásáról osztotta meg gondolatait a pénteki kerekasztalbeszélgetésen, Péterné Mestery Rita pedig a szombati műhelyen mutatott be számos olyan kreatív technikát, amellyel érdekesebbé tehető egy hittan- vagy ifjúsági óra. Az összejövetel programjának teljes listája IDE kattintva érhető el. Nagyon hasznos és tartalmas volt az idei konferencia is, mindenkinek ajánlom, aki ifjúsági szolgálatot végez. 

Keresztény szervezetek összefogásával Magyarországon is megjelent a fiataloknak szóló interaktív Biblia neked

Kétéves előkészítő munka után több hazai keresztény szervezet, a Harmat Kiadó, a Magyar Bibliatársulat, a Kálvin Kiadó, az Ifjúságépítők és a Fiatalok Krisztusért Alapítvány összefogásával Magyarországon is megjelent az angol nyelvterületen a 2019-es Év Bibliájának választott, kimondottan a fiatal olvasókat célzó Biblia neked. A rendhagyó interaktív kiadás eredeti változata angol fejlesztés nyomán, egy több mint ezer fiatal körében végzett felmérés eredményének felhasználásával jött létre. A hazánkban a Magyar Bibliatársulat revideált új fordításának (RÚF 2014) szövegével megjelent kötet kreatív dizájnelemeket, rövid tematikus összefoglalókat, QR-kódokat, videólinkeket, letölthető piktogramokat, felkészültséghez alkalmazkodó olvasási terveket és számos, a megértést és elmélyülést segítő online és offline segédanyagot is tartalmaz. A bibliaolvasás új megközelítésének és a nyomtatott forma online felülethez való kapcsolásának köszönhetően a kötetnek Kárpát-medence-szerte fontos szerepe lehet az ifjúság körében az evangélium terjesztésében, az új típusú ifjúsági bibliaoktatásban. A kétnapos országos online ifjúsági vezetőképző konferencia keretén belül mutatták be hivatalosan is ezt az elsősorban a tizenhárom–tizennyolc éves fiatal korosztály számára készült, hazánkban egyedülálló interaktív kiadványt.

A Biblia neked című szentíráskiadványban a kiegészítő szövegek fordítása során a bibliahűség mellett kiemelt figyelmet kapott a felekezetköziség is. A kötet a kreatív és interaktív megközelítés révén aktívabb bevonódással is segíteni kívánja a fiatalokat a Biblia megértésében és a bibliai üzenetekben való elmélyülésben. Ennek eszközei többek között a bibliai könyvek elején a fiatalok olvasási szokásaihoz igazodó, megértést segítő bevezetők, bibliaolvasási tervek, kérdések, az adott korban való elhelyezést segítő idővonalak, valamint fontos információk a nehezebben érthető témákról. A jegyzeteléshez és rajzoláshoz alkalmas kreatív felületeket is kínáló lapokon több száz interaktív, elgondolkodtató feladat is található, amelyekkel a gyakorlatba is átültethetők az olvasottak.

„A Bibliában Jézus Krisztus életéről négy »célcsoportnak« négy eltérő megközelítésű evangélium található, ezért ne csodálkozzunk azon, hogy kétezer évvel később még inkább szükség van arra, hogy a teljesen más platformokon aktív fiatalok számára egyedi és sajátos megközelítésben tudjuk közel hozni a Szentírás üzenetét” – mondta el a kötet megjelenése és az összefogás jelentősége kapcsán dr. Herjeczki Kornél, a Harmat Kiadó igazgatója. Mint fogalmazott: a koronavírus-világjárvány miatti bizonytalan élethelyzet, valamint a közelgő húsvét üzenete sok kérdést vet fel a fiatalokban is. Bár a bibliaolvasás „könyvhöz kötött”, az újfajta megközelítés és az online tartalommal való integrálás segítheti a fiatal generációt a Bibliában való elmélyülésben és a válaszok megtalálásában.

A kiadványhoz kapcsolódó honlapon az újszerű bibliatanulmányozáshoz segítséget nyújtó, szabadon letölthető digitális segédanyagok – például a csoportos ifjúsági munkában is használható kreatív eszközök, a közösségimédia-élményre asszociáló, kivágható piktogramok, poszterek – is elérhetők. Valamint QR-kódokkal is behívható, változatos témákat feldolgozó, rövid videók is segítenek a Szentírás mai életben való alkalmazásában és olyan aktuális problémák feldolgozásában, mint például az aggodalom és a szorongás, az önbántalmazás, a fájdalom és a szenvedés vagy akár a bölcs döntéshozás. Ezeket a hazai kiadáshoz magyar fiatalok közreműködésével forgatták újra a készítők.

„Minden egyházi kiadó számára komoly feladat, hogy az ifjúságot meg tudja szólítani. Ez a projekt nemzetközi szinten is fiataloktól indult ki, és a hazai összefogásban is kulcsszerepük van a fiataloknak, akik sajátjuknak érezve a kiadványt tervezetten beépítik az ifjúsági munkába. Ezért is különösen örömteli, hogy részt vehettünk a projektben, a mi bibliai szövegünkkel jelent meg ez az ifjúsági Biblia” – mondta Pecsuk Ottó, a Magyar Bibliatársulat főtitkára. Mint kiemelte: mivel ez a korcsoport inkább a digitális területre fókuszál, így nagyon fontos számukra, hogy a kiadványokban, amelyeket a kezükbe vesznek, legyen valami szokatlan, kreatív, ami ebben a kötetben rendhagyó módon valósult meg. Bár a Biblia neked elsődleges olvasóközönsége a már templomba járó vagy hívő családból származó fiatalok köréből kerül majd ki, de a kiegészítő tartalmak miatt a fiatalok jóval szélesebb rétegéhez is eljuthat.

A kiadásban részt vállaló szervezetek a Biblia neked magyar nyelvű megjelenésétől azt várják, hogy az újszerű megközelítésnek és a nyomtatott forma online platformhoz való kapcsolásának köszönhetően a kötetnek Kárpát-medence-szerte fontos szerepe lesz az ifjúság körében az evangélium terjesztésében, az új típusú ifjúsági bibliaoktatásban.

Hivatkozások: Bővebb információk. -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!