Ahol a földi és a mennyei asztal összeér

Ahol a földi és a mennyei asztal összeér

Share this content.

Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: Boda Zsuzsa
„Az úrvacsora számomra olyan, mint mikor egy hosszú útról hazatérve apám várt a buszmegállóban, és amint meglátott, elvette tőlem a hátizsákomat” – olvashatjuk az Úrvacsora 2021 – Gondolatok az úrvacsoráról című, zsebben is elférő kiadványban. A magazinunk e számának mellékleteként lapunk olvasóihoz is eljutó füzetről a szerkesztőjével, dr. Hafenscher Károly professzorral, az Evangélikus Hittudományi Egyetem Gyakorlati Teológia Tanszékének vezetőjével beszélgettünk.

– A tavalyi esztendő egyházunkban az úrvacsora éve volt. Ehhez készült az a húszoldalas, Útmutató méretű kiadvány, amelyben felkért evangélikus lelkészek egy-két mondatban fogalmazták meg az e szentséggel kapcsolatos gondolataikat. A visszajelzések alapján milyen volt a fogadtatása?

– Bevallom, nem gondoltam volna, hogy ekkora népszerűségre tesz majd szert ez az első ránézésre talán jelentéktelennek tűnő kiadvány. Bár a járvány miatt az év során csak töredékesen élhettünk az úrvacsorával, mégis sok gyülekezetben „beszédtéma” lett e szentség – a visszajelzések szerint részben a füzet miatt. Eredeti elgondolásunk az volt, hogy ha az egyházi esztendő vasárnapi istentiszteletein elhangoznak az arra a napra választott gondolatok, az nemcsak az úrvacsora titkának, az isteni szeretet misztériumának átélésében, hanem a megfejtésében is segít majd. Sok gyülekezetben még az „úrvacsorai böjt” idején, az online istentiszteleteken is felolvasták az aznapi idézeteket, sokan pedig egyéni elcsendesedésükkor vették kezükbe a füzetkét. Nagyszerű érzés volt megtapasztalni, hogy lelkészi karunkat olyan lelki-szellemi gazdagság jellemzi, amelyből ennyire színes és tartalmas anyag születhetett.

– A járvány miatt az országos presbitérium javaslatára zsinatunk meghosszabbította az úrvacsora évét 2021. október 31-ig. Ennek ismeretében ön erre az évre is megszerkesztette az úrvacsorai gondolatokat tartalmazó füzetet. Ez azonban már harminckét oldalas, mert lelkészeinkben a tavalyihoz képest jóval több személyes vallomás fogalmazódott meg a téma kapcsán. Mi lehet ennek az oka?

– Talán az, hogy személyes megszólításként élték meg, hogy a lényegről tegyenek hitvallást – az úrvacsora vételekor ugyanis az élet forrásánál vagyunk. Ennek hatására pedig megnyíltak a lelkészek, és olyan szívtől szívig érő mondatok fogalmazódtak meg, amelyekben az Úristen szíve is benne van.

– Több lelkész is vall arról, milyen nagy hatással volt rá a gyülekezeti tagok úrvacsoravételkor átélt, felszabadult öröme.

– Makoviczky Gyula ezt így fogalmazta meg: „Gyermekként megragadott, ahogy kántorunk a »bárányos« éneknél lerohan a karzatról, hogy elsőként érjen oda az úrvacsorához. Az asztaltól elfelé pedig mindig mosolygott. Itt kezdődött minden…”

– Hetvened vasárnapjánál a kiadványban egy hasonló vallomás olvasható: „Egyszer egy nagyünnepen egy asszony egészen megrendülve térdelt az úrvacsorához. Amikor szájához emeltem a kelyhet, egy könnycsepp a szeméből a borba hullott, mint esőcsepp a tó vizébe. Megrendítő volt számomra az emberi és az isteni egyesülésének, egymásba oldódásának látványa. Valamit talán megértettem ott az úrvacsora misztériumából.” Miért ajánlja az olvasóknak, hogy szerezzék be és forgassák az Úrvacsora 2021 című kiadványt?

– Nem tudjuk, mi vár ránk 2021-ben. Lehet, hogy a járványhelyzet miatt még egy darabig folytatódik az úrvacsorai böjt. Mégis azt remélem, hogy ez a kis füzet komoly lelki útravalót, kapaszkodót fog adni – még az esetleges nehézségekben is.

A cikk az Evangélikus Élet magazin 86. évfolyam, 1–2. számában jelent meg 2021. január 10-én.

Az Evangélikus Élet magazin kapható az evangélikus templomok iratterjesztésében, megrendelhető a Luther Kiadónál a kiado@lutheran.hu címen, vagy digitális formában megvásárolható és letölthető a kiadó oldalán.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!